Langs landevegen

… og her vart den liggande.
Denne gongen i ytre Nordfjord. Ikkje langs den mest traffikerte vegen i distriktet, men folk legg jo merke til eit beist med såpass dimensjonar. Har truleg falle av ein lastebil, og landa med slik velretta presisjon mellom trestammane ;) NB, + div hundre meter med godt dimensjonerte plastrøyr i vegaveiti.

Vist 79 gonger. Følgt av 1 person.

Biletsamlinga (4010 bilete)

 

I linsa (665 bilete)