Viser arkivet for stikkord avfallsdumping

Utfordring til AP politikkar Håkon Myrvang angåande Førdefjorddeponiet!

Korleis kan du Myrvang påstå at industriprosessen til Nordic Mining er «Bærekraftig industriprosess» når den ikkje finnast dokumentert eller bevist bærekraftig miljømessig? Kva meinar du med at industriprosessen er bærekraftig? Fattar du forskjellen på begrepet «vekst og utvikling» og begrepet «bærekraftig vekst og utvikling»?

Fatter du at begrepet «vekst og utvikling» blir i dag missbrukt av store korporasjoner verden over og no også i Norge. For det første er det svært viktig å forstå at begrepet «vekst og utvikling» ikkje er det same som begrepet «bærekraftig vekst og utvikling». Korleis nokre politikkarane klarer å gå fem på her er for meg uforståeleg og kan vel ikkje tolkast anna enn at eindel politikarar ikkje kan noko særleg om naturen vi levare av eller? Manglar vore folkevalgte eit heilheitsbilde og naturtilknytning? Fattar du Myrvang kva eg prøver å seie her?

Det hjelper ikkje å samanlikne Førdefjordeddeponiet med deponi i Canadiske fjordar når desse gruvedriftene der manglar både konsekvensutredning og biologisk fakta om artsmangfoldet og livet i fjorden før utslepp! Dei veit med andre ord ikkje kva dei mista. Deponidjupna på 50 meter er heller ikkje samanliknbart med djupvannsdeponi og artsrikdommen der som vil forsvinne for alltid. Dessutan hadde den eine gruvedrifta i Canada tilnærma lik null utslepp av flokkulerings kjemikalier! Førdefjorddeponiet derimot handler om utslepp kvar dag av av tonnevis med flotasjonskjemikalier der minst 200 liter av desse ikkje brytast ned biologisk. Samt tusen vis av liter med flokkuleringskjemikalier som er delvis svært giftig og vannløyseleg. Canadas gruvedeponi kan ikkje samanliknast med djupvannsdeponi i ein norsk fjord!

Vil du Håkon ete fisk frå eit deponiområdet i ein fjord? Kor er bærekrafta i ein industriprosess som skal gjere minst 4km2 til ørken henne? Ein kan ikkje bruke begrepet «bærekraftig» om ein industriprosess som skal pøse 15.000 tonn gruveavfall samt 7000 liter kjemikalier i ein fjord kvar dag i minst 50 år? Det er å føre folket bak lyset! Kall det for det det er nemleg å forgifte delar av Førdefjorden for å drive rovdrift på land og utvinne eit metall kalla Titaniumdioksyd for penganes skyld. Det er kun snakk om «bærekraftig vekst og utvikling» av pengar men ikkje bærekraftig bruk av miljøet eller? Så vær grei Myrvang å spill med ærlege kort?

Så Myrvang tar du utfordringa mi…….og forklarer oss «vanleg dødlege» kva «bærekraftig industriprosess» eigentleg betyr………………………..?