Viser arkivet for stikkord jafolket

Alt snudd på hovudet!

Viser til artiklar i Firda 9.07. der alt var snudd på hovudet.
Folk som vil ta vare på naturen vår er JA-folket i samfunnet, mens dei som ikkje vil ta hensyn til naturen når nye arbeidsplassar skal skapast, er NEI-folket! Vi må protestere mot de negative kreftene – vi har kunnskap og forsking som kan gjere det mogeleg å ta ansvar ……