Viser arkivet for stikkord mo

Mediaelevar har krav på overgangsordning

Frå og med neste skuleår vert Sogn og Fjordane fylke truleg åleine i landet om å ikkje tilby studieplassar innan vg3 Medium og kommunikasjon. Resultatet er utvilsamt at elevane frå Sogn og Fjordane får eit langt dårlegare utgangspunkt enn medieelevar frå resten av landet når dei skal inn på høgare medieutdanning.

Les heile innlegget her!

Mo som avdeling under Øyrane?

Utdanningsforbundet, Naturvitarane, Lektorlaget og Fagforbundet sine lokallag på Mo har den 10. januar oppmoda ulike organisasjonar og faglag om å engasjerer seg for å halde på Mo som eigen skule.

Kvifor det?

Mo og Jølster vgs har 20 års erfaring med å vere to avskilte avdelingar med 10 km avstand.
Dette har vore krevjande for begge avdelingane, og det er fleire grunnar til det:
Det er liten eller ingen rasjonaliseringsgevinst å hente når skulane ikkje er samlokaliserte.
Det er to ulike kulturar som møtes med ulike prioriteringar.
Det er vanskeleg å vere tydeleg ved marknadsføring av undervisningstilbodet.
Det pedagogiske utviklingsarbeidet er meir krevjande.

Dessutan er Mo fylket sin største eigedom. Skulen driv mellom anna eit aktivt gardsutsal og er ein av dei beste i landet innan mjølkeproduksjon. Mo er ei stor bedrift og ikkje berre ei «avdeling».

Knut Vebjørnsen
Arbeidslivskontakt Mo og Jølster vgs

Kreative fag og nedlegging av skulen på Vassenden/flytting til Førde.

Her i distriktet er det visst ikkje vilje til å ta vare på noko som helst. Siste no er bråvending frå pressa lokale jølstrapolitikarar m.fl. Her er det no om å gjere å få flytta den velrennomerte skulen i kreative fag ned til Førde. Er det ledig kapasitet på skulen i Førde, er det hyblar til elavane, er noko klart i det heile? No må svake lokalpolitikarar rette seg i ryggen for å verne skulen som klart har framtid der den ligg. Er dette begynnelsen på slutten for dei kreative faga i fylket ? Kva har skjedd i kulissane i denne skulesaka, brått er alle vel foreinte og samde i å få denne skulen flytta/nedlagt ? Det er lov til å undre seg.