Viser arkivet for stikkord nce

Gratulerar Fjord Norge

Reiseliv er eit satsingsområde for den raud/grøne regjeringa.I desember 2007 la vi fram ein nasjonal strategi for reiselivsnæringa . I år bevilga næringsdep 235 mill til reiseliv via Inovasjon Norge.Det fins fleire sterke reiselivsklynger i Norge, og eg er stolt over at Fjord Norge er valt som norsk ekspertsenter.NCE Fjordturisme er eit veldig spanande prosjekt. Med status som ekspertsenter vil dette næringsmiljøet verta tilført resursar som kan bidra til ytterligare næringsutvikling. Dette er viktig både for regional og nasjonal verdiskapning.
Fjordregionen har lange samarbeidstradisjonar og eit godt rykte nasjonalt og internasjonalt. Målet til denne klynga er å styrke reiselivsnæringa strukturelt,miljømessig og økonomisk gjennom ein koordinert produkt- og markedsstrategi,med attraktive målgrupper i fokus.Eg ønsker NCE fjordturisme lykke til som NCEog ser fram til å følge med på den vidare utviklinga av både denne og dei andre ekspertsentra.