Viser arkivet for stikkord amnestyactions

 • Amnesty 15-05-2010 7 — Aktionen byggde på eit skriv som likner det som man får opplest på flyvet, det som geller sikkerheten ombord på flyvet, fast denne gang med fångars reise in i ovissheiten.
 • Amnesty 15-05-2010 10
 • Amnesty 15-05-2010 12
 • Amnesty 15-05-2010 14
 • Amnesty 15-05-2010 13 — Det var gott om folk på Førde torg och de tog vara på solen og værmen.
 • Amnesty 15-05-2010 11
 • Amnesty 15-05-2010 8 — Førberedlese før namn insammling.
 • Amnesty 15-05-2010 9 — Amnesty patrulljen.
 • Amnesty 15-05-2010 15 — Flott væder og flotte mennesker på Førde torg.
 • Amnesty 15-05-2010 4 — Aktionen starter på Førde Torg.
 • Amnesty 15-05-2010 5 — Aktionen fortsetter.
 • Amnesty 15-05-2010 6 — Nærmer seg kulmen
 • Amnesty 15-05-2010 1 — Amnesty gjorde idag ein aktion før dei Mensklige rettigheiter.
 • Amnesty 15-05-2010 2 — Amnesty aktionerar på vei till Førde torg.