Viser arkivet for stikkord datalagringsdirektivet

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Stans datalagringsdirektivet.

Vi lever i et samfunn der overvåkningen blir stadig mer intensivert og kommer på kant med den norske befolkningens oppfattelse av personvern.

EU direktiv 2006/24/EF bedre kjent som Datalagringsdirektivet (DLD) pålegger teleselskaper å lagre all elektronisk og teletrafikk vi gjør i hverdagen i inntil 24 måneder. Informasjonen som skal lagres er blant annet; når ringte du, hvem ringte du og hvor lenge snakket dere og hvor du var. Din internett trafikk skal også overvåkes; når logget du deg på, hvor var du da du logget på? Som din telefonaktivitet skal også ditt e-post mønster registeres og lagres i 6 til 24 måneder.

Vi registrerer at DLD bringer oss et langt skritt nærmere ett overvåkningssamfunn. Det er mange prinsipielle spørsmål man kan stille seg om DLD. Ved innføringen vil Norge gå til å være en stat som anser sine innbyggere som skyldige til det motsatte er bevist, fra et etterforskningsprinsipp til et overvåkningsprinsipp i rettsstaten.

Det er ikke bare Fagforbundet Ungdom som er bekymret for DLD, samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at direktivet hopper bukk over Den Europeiske Menneskerettighetserklæringen om retten til personvern. Personvernkommisjonen kan ikke støtte innføring av DLD. Datatilsynet har ved flere anledninger uttalt seg negativt til implementering av DLD. En av de største bekymringene til Datatilsynet er det faktum at private aktører skal oppbevare denne informasjonen. Vi har i dag eksempler på at politiets eget system har blitt forsøkt hacket, eller bevisst eller ubevisst lekket informasjon fra. Slike opplysninger om ditt bevegelsesmønster har stor verdi både kommersielt og for uærlige mennesker.

Det er klart at alle ønsker et samfunn der man kan leve trygt og ikke være bekymret for å bli utsatt for kriminalitet eller terror. Er vi virkelig villig til å ofre vår frihet? Fagforbundet Ungdom setter personvern, frihet og trygghet i hverdagen høyt og mener derfor at DLD må stanses og Norge må legge ned veto mot direktivet.

“Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet.”
– Benjamin Franklin

Denne uttalelsen ble vedtatt på ungdomskonferansen til Fagforbundet.

Ove Johan Haugerøy
Leder Fagforbundet ungdom Sogn og Fjordane