Viser arkivet for stikkord glede

Dei eldre har det ikkje bra

De som bygget opp landet som vi bur i idag blir ikkje behandla godt nok. De eldre sit inne og stirrar i veggen heile dagen og får ikkje leve den siste delen av livet som dei faktisk fortjenar etter å a brukt eit langt liv til å gjere Noreg til det landet det er idag

De eldre sit berre inne og stirrar i veggen. Dei får ikkje morsjon eller glede i kvardagen. Dagen består gjerne av å ete, gå på toalettet, lese dagens avis og sitte i ro i ein stol for og så vente på neste dag. Slik vil ikkje eg ha det når eg blir like gammal. Eg vil ha eit liv fylt med spenning, glede, latter og gode personar rundt meg.

Noreg burde satse på fleise kortidsplasser slik at eldre kan få den plassen på ein sjukeheim når dei faktisk treng det. Terskelen for å få sjukeheimsplass er for stor og de som allerede ligger på sjukeheimen ligger der for lenge, når de eigentlig trenger kortidsplasser.
Kommunen burde la den eldre vere heime i heimen sin så lenge det er mogeleg. Dette er basert på hehov og IKKJE på budsjett.

Livsglede for eldre
Livsglede for eldre er eit prosjekt som to sjukepleiarstudentar frå Kristiansand. Der satte de dei eldre i fokus ei heil veke der dei hadde aktivitetar utafor institusjonen. Dei reiste bla. til Danmark og ein mann på ca. 90 år fekk hoppe i fallskjerm. Det finner nokre “livsglede for eldre” grupper i Sogn og Fjordane, men fleire burde ta eit tak og faktsik gjere litt frivillig arbeid, og ikkje berre sitte inne og tenkje at det er alltid ein eller anna som kan gjere det for meg.

Vi behandlar barnehageungane betre
Skal vi setje saken i eit anna perspektiv, kan vi tenkje slik: Skal vi behandle barnehageungar slik som vi behandlar dei eldre?
Vi behandlar barnehageungane betre enn det vi behandlar dei eldre. Ungane får eit godt grunnlag for livet med mykje leik og morro, medan dei som faktisk har bygd opp ditta lander berre sit inne og spelar bingo. Korleis ville eit barn reagert om det fekk tildelt ein stol der dei skulle sitje heile dagen medan dei fekk servert mat, men ingen glede?

Vi er alle einige om at vi ikkje vil ha det slik dei eldre har det no, så kvifor ikkje hjelpe til og endre på det? Husk; frivillig arbeid er ikkje farleg.

Ida Mathilde Eikevik Hoff, Naustdal Kommune, 16 år