Viser arkivet for stikkord jesus

Gjeldande 22. juli 2011

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verna by og land kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu i heimen med fred å hyggja.
Frå “Gud signe vårt dyre fedreland” av Elias Blix