Viser arkivet for stikkord liberal

Sendingen som ble for sterk for Radio Puddefjord i Bergen

I snart to år har programmet Gutta på Golvet gått på lokalradioen Radio Puddefjord i Bergen, men dessverre fikk vi sparken forrige uke. Grunnlaget for avskjedigelsen var at den nyeste sendingen vi hadde laget ble for drøy, ifølge ansvarlig redaktør. Vi hadde fornærmet både Arbeiderbevegelsen og ansatte på Folkets Hus i Bergen, fikk vi vite.

I programmet hadde vi blant annet et innslag om 1. mai. Som kjent er dette en festdag for mange i Arbeiderbevegelsen, og da spesielt LO. På den dagen foregikk det vorspiel på Folket Hus i Bergen, hvor det ble drukket alkohol. I programmet fleipet vi med dette, og spøkte med at folk drakk seg nedover i etasjene. Dette var kanskje en overdrivelse, men Gutta på golvet er et politisk humorprogram, og vi trodde ikke at folk skulle ta det alvorlig eller ta seg så nær av det. Ansvarlig redaktør var ikke enig i dette. Han mente at skandalen var av så grov art at vi ikke under noen omstendighet kunne bli tilgitt.

Vi skulle nok ha tonet det hele ned og kanskje ikke sagt det vi sa, men vi følte at det hadde kommet langt drøyere spøker tidligere, uten at dette hadde fått noen reaksjon. Vi har i programmet sparket både til høyre og venstre politisk, og dessuten hatt mye moro med ekstreme religiøse av ulik sort, helt uten konsekvenser. Dette viser bare at enkelte i LO tåler humor så lenge det ikke rammer dem selv. Dette er en stygg form for sensur som ikke burde forekomme i et moderne samfunn. Alle mennesker kan gjøre en feil, og det å bli utsatt for en slik overreaksjon på grunn av en spøk er bare latterlig.

Det vi i tillegg hadde gjort var å ta opp problemene med den norske cannabislovgivingen, noe som falt ansvarlig redaktør tungt for hjertet. Denne reaksjonen synes vi er merkelig, med tanke på at det ikke var første gangen vi hadde tatt opp temaet. Sist gang vi snakket om cannabislovgivningen var i sendingen fra 8. mars i år. Da reklamerte Radio Puddefjord for sendingen på Facebooksiden til radioen, uten at det førte til noen reaksjon.

Vi trodde at det var høyt under taket på Folkets Hus i Bergen, men vi tok feil.

Vi trodde at folk i Arbeiderbevegelsen var mot sensur, men vi tok feil.
Vi trodde at det var mulig å gjøre en feil, men den gang ei.

Hør den åkalte skandaløse sendingen som ga oss fyken her

Vi kommer uansett til å fortsette med våre sprell, men denne gangen som podcaster. Vi legger ut sendingen her slik at dere der ute selv kan få avgjøre om det vi har sagt er så utilgivelig som de vil ha det til.

Sjekk ut vår blogg

Lik oss på Facebook

Følg oss på twitter

Hør på våre klipp og sendinger på Soundcloud

Den tredje vegen

Dei beste løysingane er korkje raude eller blå, men grøne.

Den lange valkampen er for lengst i gong. Mest sannsynleg sit mange i fylket no med eit inntrykk av at dei til hausten må velje mellom Jens og Jensen, eller mellom Heggø og Starheim. Dette er ikkje så rart.

Arbeidarpartiet har nemleg for lengst plukka ut sin favorittmotstandar – Framstegspartiet – og media heng seg på denne karikerte framstillinga av ein todelt politisk røyndom. Heldigvis for veljarane samsvarar ikkje dette biletet med realitetane.

Der finst nemleg ein løyndom korkje Frp eller Ap ynskjer å avsløre: Dei to partia er faktisk ikkje så ulike som dei likar å framstille seg. Båe to er ekspertar på statlege, sentraliserte normalløysingar som vert tredd nedover hovudet på borgarar og lokaldemokrati. Båe to står for ein menneskevond og folkerettsstridig asylpolitikk. Og ikkje minst: Båe to er totalt uinteresserte i miljø- og klimapolitikk. Lista kunne gjerast mykje lenger. For dei av oss som er levande opptekne av lokaldemokrati, ein human asylpolitikk og ein berekraftig miljø- og klimapolitikk kan valet til hausten såleis synast som eit val mellom influensa og svineinfluensa.

Det er det ikkje. Der finst nemleg eit anna alternativ: Den tredje vegen. Venstre trur korkje på sosialisme eller høgrepopulisme, og er ein garantist mot ekstreme fløyparti i regjering – anten dei heiter SV eller Frp. Venstre er eit liberalt parti, som kjempar for at alle skal kunne leve liva sine slik dei vil, med mindre det går ut over andre sin fridom. Difor er vi motstandarar av venstresida si einsretting, der borgarane berre får tilbod om normerte, statlege løysingar som mange ikkje passar inn i. Og difor er vi like sterke motstandarar av høgresida sine trangsynte verdiar som gjer politikk av mellom anna religion og seksuell legning. Liberalarar meiner at gudstru og kjærleik er ein privatsak, og vi trur på lokale og differensierte velferdsløysingar. Vi lever ulike liv – heldigvis.

Å vere liberal handlar om å kjempe for fridom for alle – ikkje berre for LO-medlemmar (Ap og SV), bønder (Senterpartiet), heterofile fråhaldsfolk (Kristeleg folkeparti), kvite menn i dress (Høgre) eller kvite menn i grilldress (Frp). Å vere liberal handlar om å drive politikk fri frå særinteresser, og å gå for politiske løysingar fordi dei er riktige for samfunnet og den einskilde, ikkje fordi dei gjev mest mogleg pengar i valkampkassa.

Dette er grunnen til at vi i Unge Venstre no lanserer kampanjen «Den tredje vegen», der vi fram mot valet vil nytte heimesida http://tredjevei.no til å peike på kvifor både Jens og Jensen tek like feil, og kva alternative løysingar du i staden kan få ved å gje ei røyst til eit liberalt sentrumsalternativ. Norsk politikk er ikkje berre raudbrun og blåbrun – den er også grøn.

Sveinung Rotevatn, Nordfjordeid, sentralstyremedlem i Unge Venstre