Viser arkivet for stikkord lys

Alden i vinterlys

Feil lysbruk ... Hvor er trafikk-kontrollene?

Tåkelys

Nå har jeg irritert meg lenge nok over folks manglende kunnskaper om riktig lysbruk – det er på tide å informere om regelverket i Norge. Allerede tidlig i oktober i fjor skrev jeg til alle fylkets avisredaksjoner, i et håp om at de kunne ta opp saken i forbindelse med folks vinterforberedelser. Når man allikevel skulle skifte dekk, så kunne man også sjekke at man hadde begge parklysene, begge nærlysene, begge fjernlysene, skiltlys, blinklys, baklys og bremselys. Dessverre så jeg aldri til en slik artikkel, og jeg føler at problemet bare har blitt større og større.

Greit nok så kan det skje den beste at man mangler et bremselys, men når man mangler både to og kanskje tre – da bør det ringe en bjelle. Samme gjelder de som har et blinklys som går dobbelt som fort som det andre.
Det verste man derimot kan møte på landeveien om natten, er de som mangler både nærlys og parklys på samme side av bilen – førersiden – slik at bilen som kommer i mot blir oppfattet som en moped eller motorsykkel. Det er direkte livsfarlig.

Det som uansett irriterer meg mest, er feil bruk av tåkelys/grøftelys. Det er blitt en dårlig folkesport, dessverre. Det de fleste gjør galt, er at de bruker det i kombinasjon med nærlysene. Det er forbudt. Det er kun lov å bruke tåkelys som kjørelys på dagtid, i kombinasjon med parklysene. Bruk av tåkelys på natten er også forbudt, med mindre det faktisk ER tåke.
Til og med yrkessjåfører, buss-sjåfører, taxisjåfører, folk jeg trodde kunne trafikkreglene litt bedre enn gjennomsnittet, kjører med feil lysbruk – og bryter dermed trafikkreglene. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg sier at fire av ti bilister jeg møter på veier her i fylket – kjører med feil lysbruk, enten det er ovenfornevnte tåkelys-bruk, eller mangel på nok lys. Derfor er det på tide å informere folk om hvilke regler som gjelder. Følgende regler og foreskrifter gjelder for lysbruk på motorvogn:

Parkeringslys
Det er ikke tillatt å bruke mer enn to parkeringslys samtidig. Det er altså ikke lov til å bruke parkeringslyspæren i ettermonterte lyskastere hvis de ordinære parkeringslysene samtidig er tent.
Parkeringslysene skal alltid være tent, både i kombinasjon med nærlys, tåkelys og fjernlys.

Nærlys
Det er ikke tillatt ha flere enn to nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde av 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten.
Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys.
Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Tåkelys (kurvelys/grøftelys)
Det er ikke tillatt å ha flere enn to tåkelys.
Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.
Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

Fjernlys
Det er i dag tillatt å ha to eller fire fjernlys. Tre fjernlys er ikke tillatt. De aktiverte fjernlysene (to eller fire stykker) skal aldri lyse sterkere enn 360 lux. Vegdirektoratet kan imidlertid opplyse om at en forskriftsendring er på vei når det gjelder dette punktet. I løpet av kort tid vil antall tillatte fjernlys økes fra fire til seks og tillatt lysstyrke økes til fra 360 til 480 lux.

Ettermonterte bremselys
Ettermonterte bremselys, også av den høytsittende typen, skal lyse kontinuerlig ved aktivering. Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter er egnet til å forstyrre medtrafikanter, er ikke tillatt.

Sidemarkeringslys
Oransje sidemarkeringslys ble tillatt brukt på personbiler i Norge fra 1. oktober 1999. Oransje sidemarkeringslys brukes oftest på tunge kjøretøyer, men brukes også av enkelte personbil-produsenter, blant andre Volvo.

Roterende, blinkende, gult lys
Roterende og blinkende gult lys er tillatt brukt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte, eller i strid med trafikkreglene, for eksempel ved graving på eller ved vei, saktegående kjøretøyer og spesielt bred last.

Toppmarkeringslys
Kjøretøyer med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys.
Kjøretøyer med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens kjøretøyer med bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.
Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Harry-lys
Blått lys under bilen og andre typer spesial-lys er ikke tillatt.

ECE-godkjenning
Husk at alt lovlig lys-utstyr skal være ECE-godkjent. ECE-godkjent lysutstyr er merket med “E” eller “e”.

Slik står reglene i dag …

Mange av de som bruker tåkelysene i kombinasjon med nærlys sier at de ser så mye bedre, spesielt i veikanten etter elg, hjort og lignende. Men er det tryggere? Nei.
Når du kjører i 80km/t, beveger du deg 22 meter i sekundet. Kurve/tåkelysene lyser normalt sett bare 20-30 meter. Det vil si at du har litt ekstra lys i mindre enn et sekund foran deg, og ut til siden. Om det da skulle dukke opp noe i veikanten i dette lysfeltet, så vil du omtrent akkurat ha registret det før du er forbi. Husk 1001-1002-1003. Hjernen bruker et sekund på å registrere hendelsen, og neste sekund for å reagere og siste sekundet for å utføre reaksjonen. Om du bruker tåkelys for lettere å se hjort, så vil du det – lettere se at det var en hjort du traff. Du har ikke en sjanse i havet til å reagere kjapt nok til å unngå en kollisjon basert på tåkelyset alene. Dessuten har jo en bil i 80 km/t normalt sett over 50 meter bremselengde.

Forskning sier at jo raskere vi kjører jo mer tunnelsyn får vi. Det vil si at vi ser lengre frem i veibanen, og at øyet ikke fokuserer like bredt som ved lavere hastigheter. Derfor vil det ekstra opplyste området foran og til siden for bilen bare virke forstyrrende i større hastigheter. Et annet faktum er at øyet hviler der det er mest lys. Når du kjører i 80 km/t igjennom Våtedalen, hvor vil du da ha øynene? 100 meter frem slik at du får tid til å reagere, eller 30 meter foran bilen der hvor tåkelyset dominerer? Eller for å si det på en annen måte … Hvordan går du? Går du med hodet hevet og blikket fremover, eller går du og ser på skotuppene dine?
Noe å tenke på neste gang du bruker kurve/tåkelys, eller plages av at andre gjør det.

Ronny Vårdal