Viser arkivet for stikkord muslimer

#MuslimRage

Kjære Rutledal, Aasen og andre dystopikere som ligger under dynen og skjelver av skrekk for muslimer. Dere har flere ganger etterspurt om det finnes noe som helst positivt med muslimer og islam. Da kan dere selv få gå inn på et nettsamfunn som heter Twitter, og lese meldingene med hashtaggen #muslimrage. Etter at Newsweek trykket dette coveret:

og oppfordret leserne til å skrive twittermeldinger med erfaringer med rasende muslimer, har muslimene selv kommet på banen og dominert hashtaggen med et helt annet budskap. Eksempler: “Can’t find your shoes when coming out of the mosque. #MuslimRage” “Seeing a brother with a bigger beard than you knowing he will get all the bitches. #MuslimRage.” Ushman Chaudry har egentlig forklart dette mye bedre enn jeg kan, så gå inn på bloggen hans og sjekk selv: Slik reagerer muslimene på sosiale medier.

Ingen religion er perfekte.

I det siste har det dukket opp flere diskusjoner, eller mer eller mindre, krangling på nettforumet angående religion, muslimer, islam osv. Folk sier at den religion er fæl, den og den får spesial behandling av NAV og stat, kvinner blir behandlet elendig, koranen styrer livene deres, og jeg kan nevne enda flere argumenter og utsagn om det temaet. Men skal vi bare peke på en religion og si at den er værst, den er værre og den er definitivt den værste av sin sort? Er vi i posisjon til det?

Når jeg leser alt det om religion som har blitt skrevet i det siste så går jeg tilbake og tenker på det folk har sagt, jeg kommer på en paragraf i grunnloven, jeg kommer på hva mitt syn på religion er, muslimer, islam, kristendommen, buddhismen osv. Selv kan jeg påtale meg selv om å være en ikke troende, religion læreren min hadde et så fint ord på det men jeg kommer ikke på det, men for å beskrive det kort så tror jeg at alt må ha hatt en begynnelse, om det så er en Gud eller noe vitenskapelig som er årsaken, det har jeg ikke noe å si om.

Men jeg kan si meg enig i det som ble skrevet for en stund sida som vakte stor kritikk mot forfatteren, at jeg ikke liker religion så godt, respekt for hver enkel religion, det har jeg, men jeg liker ikke korleis den kontrollerer folks liv. Men om du er jøde, om du er muslim, om du er hinduist, buddhist eller kristen, så er det greit for meg, du er et menneske fordiom, uansett religion du holder deg til, det jeg ikke liker er ekstremisme, der de følger koranen, bibelen, skriftene til punkt og prikke. Jeg liker ikke forskjellstillingen mellom menn og kvinner, sosiale rang osv. For meg er alle mennesker like, ekstremister er og mennesker, men det er mennesker jeg ikke liker så godt, og spesielt deres måte å fremme ut sin religion på, eller sitt hat mot andre religioner fra Vesten, den måten er simpel: Kaboom .

Men er religionen vår noe perfekt? Er vår tro noe bedre enn alle andre sine? De fleste i Norge tror på Gud, noen tror på profeten og Allah, noen tror på Buddha, andre tror på Tor, Odin og de Norrøne. Alle vil fremheve sin religion og sin tro, men bør ikke alle da ha respekt for hver enkel? Uansett hvilken tidsalder du er i? Se tilbake på korstogene, før det tredje korstoget var Jerusalem styrt av en kristen korstog stat, under ledelse av den unge kongen Baldwin, og som alle vet, korstogsfarene var ikke snille mot den religion som de såg på som uverdig, men godeste Baldwin lot jøder, muslimer, sarasenere og andre type religioner be sine bønner, ha sine messer og ha sine gudstjenester, hvorfor? Fordi det var på deres eget land.

Men er vi i Norge for snille med innvandrerne? Ja, i noen tilfeller er vi det, jeg sier ikke at vi skal fjerne innvandrere, for all del, de som kan intrigere seg, de som kommer til landet med en gyldig grunn, ikke er kriminelle og har et rent rulleblad er velkommen for min del, men de som kommer hit for å stjele, få penger, utnytte trygde prinsippet vårt, har tidligere vært terrorister (sikter spesielt til Krekar) eller kriminelle og nekter å intrigere seg skal ikke slippes inn her i Norge som jeg og flere av oss er så glad i.

Men ærlig talt, slutt med den diskusjonen som har blusset opp i det siste, religion er religion, lov er lov, det er det som er forskjellen som mange som nekter å intrigere seg ikke forstår, i Islamske land er det lov å være slem, gjerne direkte grusom mot sin kone, det må vi skjønne, og det kan vi ikke gjøre noe med, men det vi kan gjøre noe med er å få de som bur her i vårt land og vil bli norske statsborgere til å skjønne at Norge har andre lover enn det de har, det er forskjell fra her og der, og at viss de bryter VÅRE lover, så blir de straffet, selv om de ikke ville ha blitt straffet i sitt land.

Hovedpunktet med selve overskriften var for å se om dette får litt oppmerksomhet, for hva andre folk tror på kan vi ikke gjøre noe med og det vil jeg få fram, men selv vi er ikke et perfekt eksemplar om vi er i deres land, der må vi følge lovene deres og vise respekt, ikke alle nordmenn gjør det. Religion er ikke perfekt, hverken vår eller andres, men vi må respektere det, de er mennesker, om vi liker dem eller ikke, de kan tro på hva de vil i sitt land, så lenge de ikke trykker det ned på andre.

Til kamp mot dystopier

Det har dei siste dagane forgått ein oppkava debatt på Firda sitt nettforum etter mitt innlegg «Vil den verkelege fjordmannen venligast reise seg?» (endra til «folk flest hatar ikkje muslimar» av Firda i papirutgåva), der eg tek til motmæle mot Norvald Aasen som i Firda sist fredag meinte det var regjeringa sjølv som var skuldige i hendingane 22. juli 2011. Innlegga til dei mest rabiate debattantane Henning Rutledal og Odd Future (eg regnar med det er eit pseudonym) i nettdebatten dreier seg stort sett om å peike på fæle muslimar er mot konene sine, og kor mykje innvandrarane kostar det norske samheldet. Her er berre eit eksempel frå nevnte Rutledal: «Hvorledes beriker muslimer og deres islam Norge? Ja, dersom man ser bort fra overfallsvoldtekter, kjønnslemlestelse, trygdemisbruk, æresdrap og tvangsekteskap med tilhørende innavl og det som følger med av medisinske og genetiske konsekvenser?» Eg har ikkje vore interessert i å gå inn i denne polemikken, av den grunn at nyanserte synspunkt sjelden bit på slike debattanter. Eg får også ein dårlig kjensle av kva som er usagd i denne debatten.

Dei spørsmåla eg stiller meg er: kva slags haldningar ligg bak disse einsidige angrepa mot muslimar? Og kva for tiltak er det dei ville gått inn for om dei fekk påverka? Sjølv om ein skal være forsiktig med å leggje til folk meiningar, kan svara ikkje vera anna enn rasisme og diskriminering. Ja, dei er rasistar for kvifor er det berre muslimske menn dei angrip i sine innlegg om vold i familien? Om det var temaet vold i nære relasjonar dei var opptekne av, ville dei også være opptekne av norske menns vold mot eigne koner og kjærester. Men dette blir bagatellisert. Og om det var trygdemisbruk i seg sjølv dei vart provoserte av, er det nok av etniske norske som driv med den sporten óg. Nei, her er det tydeleg at det er etnisitet, hudfarge og religion i seg sjølv som er problemet. Da må vi kalle ein spade for ein spade og ta avstand frå rasismen. Eg skreiv at diskriminering var svaret på det andre spørsmålet. Kva er det dei eigentleg ynskjer å oppnå? Kva for tiltak er det dei ville gått for? Kva anna enn tiltak som forskjellbehandlar? Det følgjer som ein logisk konsekvens av kvarandre. Rasistar uttrykker sitt framandhat på nettfora under dekke av å berre peke på fakta og problemstillingar i samheldet. Diskriminering er fruktene av desse haldningane om dei får føre frem til politisk handling.

Vi kan konkludera med at vi har ei rekke debattantar frå Aasen til Rutledal i Firdas nettforum som er meiningsfeller med massedrapsmannen Anders Behring Breivik når det gjelder det rasistiske og dystopiske synet på islam og muslimar. Så er spørsmålet: Kva skal vi gjere med det? For det første: burde PST varslast? Og vidare: skal vi gå i dialog med dei? Er det noko poeng? Nei, desse får vi ikkje snudd med det første. Men vi kan ikkje tillate oss å vere stille, for vi må tenkje på dei som les debattane. Dei som er i formingsfasa, dei som er i ferd med å bli desillusjonerte. Dei må få høre at den finst ein anna versjon. At flerkulturelle samhelde fører med seg gode ting. At det er mogleg å inkludere og integrere innvandrarar i samheldet vårt. At vi som nasjonen tenar på det, og ikkje minst at det er rett å hjelpe folk i naud. Det er bodskapen om at varme hjarte kan finne saman på tvers av etniske og religiøse skilnader. Det er håpet vi må bære at det skal være godt å være norsk og bo i Norge også i 2060.