Nye bilder

Lytt til Gutta på Golvet

“Gutta på Golvet ble startet en gang på 2000-tallet med det mål for øyet at programmet skulle være ett korrektiv til radiobølger som var preget av bullshit og billig radiosnakk. Utrolig nok ble programmet sendt av kommunistradioen Radio Arbeidet. Dette foregikk jevnlig uten noen store problemer helt til interne krefter i NKP fikk det for seg at programmet sviktet revolusjonen og derfor måtte bli tatt av lufta. Hvilken revolusjon programmet i så fall sviktet er usikkert, da NKP selv er kjent for å ha flere interne revolusjoner enn antallet trenere Sportsklubben Brann har sparket. Når det er sagt så må det være lov å si at vi i det hele tatt fikk holde på så lenge må regnes som en revolusjon i seg selv da vi aldri var redde for å sparke hverken til høyre eller venstre i det politisk landskapet. Ekstreme religiøse av alle slag har naturligvis fått passet sitt grundig påskrevet. En grunnleggende del av Gutta på Golvet sin natur har vært å ta for seg ymse former for maktmisbruk, sensur, hyklerier og dobbeltmoral. Dette har naturligvis blitt behandlet med den blandingen av seriøsitet og humor som det fortjener. Humoren har tidvis vært på kanten, men programmet har alltid sparket oppover i stedet for nedover.”

“Etter noen år gjorde vi et comeback i PodCast-format. Da vi har vokst opp med Commodre 64 og Nintendo Entertainment System (NES) 8-bit så gjorde dette sitt til at vi ble utsatt for en hel del nye utfordringer. Formatet var nytt og de tekniske ferdighetene noget daterte. i 2012 fikk vi muligheten for å bruke de gode gamle radiobølgene til å spre det glade budskap. Denne muligheten ble gitt til oss av Radio Puddefjord, en av arbeiderbevegelsens siste bastioner i gammeldags media. Gutta på gulvet i skjønn forening med arbeiderbevegelsens idealer hørtes jo ut som en magisk kombinasjon. Og det var det… en stund. Som seg hør og bør for de som arbeider på gulvet var tonen og tematikken litt utenfor det politisk korrekte. Å fleipe med arbeiderbevegelsens festlige anledning samt å ha et liberalt forhold til Cannabis ble litt i overkant for den ellers noe konservative profilen som fremelskes i visse deler av etablissementet. Med en forespeilet politianmeldelse på en våre medarbeidere i bagasjen ble vi sendt ut på gaten igjen.”

Sannheten om matindustrien og sensur

Det er ikke ofte jeg sprer videoer over hele nettet, men jeg gjør et unntak her. Grunnen til dette er at de to videoene jeg her legger ut burde vært allmennkunnskap.

Asylmottak i Askvoll

Ope brev til kommunestyre i Askvoll v/ordførar Frida Melvær.

Rettsstat; Lova lik for alle

Eit av grunnelementa i ein rettsstat er at lovene skal vere like for alle.

Okkupant buset eigne folk

CO2 er farleg det!

Heilt frå barnehagestadiet vert vi Norge indoktrinert om kor farleg CO2 er for klimaet. Det vert brukt milliardar på milliardar av skattekrone på å bevise at CO2 er skuld i klimaendringar og at våre utslepp vil føre til dramatiske temperaturauke på opp mot 6 grader berre i dette hundreåret. Eg stiller meg undrande til alt det negative som vert sagt om CO2, som tidlegare vart kalla «livets gass». Utan fotosyntesen ville det ikkje vere liv på Jorda. Altså er CO2 ein gass som gjer at vi menneske kan leve i denne verda. Og den er også ein del av drivhuseffekten som gjer at vi kan ha levelege temperaturar. Men den utgjer berre 2% av drivhuseffekten. Viktigast er vassdamp og skyer som utgjer 96%. Det verkar litt «tokig» å tru at desse 2% skal kunne verke dramatisk inn på klima. Endå mindre intelligent er det å hevde at våre utslepp som utgjer 4% av all CO2 i atmosfæren har dominerande klimaeffekt, for 4% av 2% vert så lite som 0,08 . Og i tidlegare tider har CO2 aldri hatt noko å seie for om temperaturen gjekk opp eller ned. Tvert om var det temperaturen som bestemte konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

Så mange innsyn

Etter vandringa til Førde for å kjøpe mat, vin og teskjeer hadde jeg så god tid til ringbussen at jeg kjøpte Dagbladet.

Å kjøpe den avisa uten at det er på en av dagene for kryssord er jo bortkasta selvfølgelig.

Kua mi vil ha det gøy

Dette er tittelen på ei bok av Astrid Lindgren og veterinær Kristina Forslund – en samling artikler i debatten som ledet til at Astrid Lindgren fikk en dyrevernlov som gave på sin 80-årsdag. Inkludert i denne loven var beiterett for kyr. Senere fikk også norske kyr lovfestet rett til mosjon, fra 1997 gjeldende for båsfjøs og fra 2014 også for løsdriftsfjøs.

“Et anstendig liv uten unødig lidelse, det burde de har rett til under sin korte stund på jorden,” skrev Astrid Lindgren. Et anstendig liv betyr for kua blant annet å få komme ut i frisk luft, bort fra halslenka og den elektriske kutreneren, de skarpe lysrørene og den larmende fjøsvifta, bli rein fra skitten som kan sitte fast på lårene og få kjenne solskinn på kroppen, beite friskt gress og ligge i ei mjuk eng. Enten det er båsfjøs eller løsdriftsfjøs trenger kua denne pausen fra det ensformige og gledesfattige livet.

Dere får ikke pengene mine

Etter at den høyre/frp regjeringen foreslo å øke den berømte 200 kroners grensen satt mange kaffen i halsen. Ifølge motstanderne så var det ikke grenser for hvor mange bedrifter som ville slite og måtte flytte ut av landet. Motstanderne mot økningen i tollgrensen ville ikke bare hindre en økning tollgrensen, men de ønsket å fjerne grensen totalt. Med dette innbiller de seg at de pengene som tidligere ble brukt på amazon og lignende tjenester vil tilfalle dem. Som en aktiv bruker av amazon og andre av disse tjenestene kan jeg si at dette bare er en ønskedrøm. Jeg handler ikke i disse butikkene for det nødvendigvis er så billig, men jeg fordi det ikke er mulig å få tak i en del av de produktene i norske nettbutikker.

Det finnes mange gode norske nettbutikker både innfor datautsyr, musikk, film og bøker, men for oss samlere er ikke dette nok. Mange av oss ønsker oss den spesielle utgaven av en film eller en bok og andre objekter som ikke går an å få tak i. Hjemme har jeg en masse dvd-er, bøker og annet merchendais som er plent umulig å få tak i Norge. Med å slette 200 kroners grensen helt så må jeg betale blodpris for dette. Jeg kommer ikke til å endre kjøpevanene mine, ei heller kommer jeg til å bruke pengene som jeg i dag bruker på utelanske nettbutikker i Norge. Men vi kommer til å finne metoder for å unngå fortolling, som er ekstremet enkelt. På den måten sitter norske nettbutikker igjen med enda færre penger. Det er viktig med en debatt om økning av grensen, men jeg oppfordrer bransjen sterkt til å tenke seg om før de gir ris på egen bak.

Korleis kan politikarar styre klimaet?

I desember vert det eit nytt klimatoppmøte i Paris. På nytt vert det nok eit møte med berre eit tema: Å få ned utslepp av klimagassar. Før vi fekk IPCC hadde det vore 10 år med oppgang i temperatur på same tid som vi hadde ein jamn auke i utslepp av CO2. Dette gav grunnlag for hypotesen om menneskeskapte klimaendringar. Oppgangen heldt fram til 1998 og etter det flata temperaturen ut medan auken i utslepp av CO2 heldt fram som før. I oktober i år vil det vere 19 år utan temperaturauke medan det på same tid har vore auke av «klimautslepp» på omlag 35%. Det er såleis vanskeleg å sjå samanhengen mellom våre «klimautslepp» og utviklinga av temperaturen, slik politikarane gjer. Dette er ei utvikling som går heilt annleis enn det klimamodellane la opp til for mange år sidan og som spådde ein temperaturauke på 5-6 grader i dette hundreåret. Vi ser altså ei utvikling av klima som er heilt annleis enn det klimaforskarane til IPCC la opp til. Det syner også at CO2 sin verknad på klima er ubetydeleg.

Korleis kan politikarar styre klimaet?

I desember vert det eit nytt klimatoppmøte i Paris. På nytt vert det nok eit møte med berre eit tema: Å få ned utslepp av klimagassar. Før vi fekk IPCC hadde det vore 10 år med oppgang i temperatur på same tid som vi hadde ein jamn auke i utslepp av CO2. Dette gav grunnlag for hypotesen om menneskeskapte klimaendringar. Oppgangen heldt fram til 1998 og etter det flata temperaturen ut medan auken i utslepp av CO2 heldt fram som før. I oktober i år vil det vere 19 år utan temperaturauke medan det på same tid har vore auke av «klimautslepp» på omlag 35%. Det er såleis vanskeleg å sjå samanhengen mellom våre «klimautslepp» og utviklinga av temperaturen, slik politikarane gjer. Dette er ei utvikling som går heilt annleis enn det klimamodellane la opp til for mange år sidan og som spådde ein temperaturauke på 5-6 grader i dette hundreåret. Vi ser altså ei utvikling av klima som er heilt annleis enn det klimaforskarane til IPCC la opp til. Det syner også at CO2 sin verknad på klima er ubetydeleg.

Nei til sentralisering av Heimevernet

Nettstaden Aldrimer.no skriv at forsvassjefens militære råd føreslår å leggje ned Heimevernet for Møre og Fjordane (HV11), og at det endelege rådet skal leggjast fram for forsvarssjefen 1. oktober. Dette er eit dårleg framlegg. Til Aldrimer.no seier sjef for HV 11, oberstløytnant Per Olav Vaagland dette: “Hvis mine 3 000 mann skal ledes av en sjef i Bergen eller Trondheim, kan det bli svært krevende. Området er stort.” Dette har han så klart heilt rett i. HV11 må ha same området som no, samt ha leiinga plassert i dette området.

Det er òg feil at Heimevernet skal nedbemanne med 12.000 soldatar på landsplan, ifølgje notatet «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015», frå 12. jun i år. Raudt vil ha eit militærapparat som har som mål å heve andre land sin terskel for å invadere Noreg, samt eit opplegg for å mobilisere vanlege folk til ulike formar for motstand ved ein eventuell okkupasjon. Heimevernet er det vi har i dag som liknar mest på eit slikt militærapparat. Denne sida ved Heimevernet bør styrkast, ved å få att den tidlegare regelen som hindra HV-soldatar frå å vere med på militære oppdrag i utlandet.

Klassifiser røykere som narkomane

I lenger tid nå har jeg deltatt i diverse debatter angående legalisering av cannabis, og tro meg det har skapt storm. Nordmenn er ikke alltid like mottakelig for nye ideer selv om de viser seg å fungere bra i andre land. Jeg har derfor måtte innse at denne debatten kanskje ikke blir vunnet på flere år. Noe som er trist. Jeg trøster meg derfor med at man ikke trenger å gå alt for langt tilbake før motstanden mot at homofile skulle få gifte seg var stor, så man kan trøste seg med at folket vil komme til fornuft før eller senere.

Det som er festlig er å ha denne debatten med folk som bruker eller som jeg sier, misbruker nikotin. Her kan en gruppe mennesker som misbruker 10 til 20 sigaretter per dag moralisere over personer som tar seg en joint i ny og ne. Hvor mange møter, seminarer og andre ulike tilstelninger har jeg ikke vært på der disse menneskene nærmest tripper etter en pause så de kan misbruke sitt narkotikum nr. 1. Når pausen kommer kan de ikke forte seg fort nok ut for å få sitt skudd. Lag lover som regulerer deres rusmisbruk og man får høre at Norge er en sovjet stat og det ene og det andre. Til og med på steder der det står røyking forbudt tar mange av dem seg en blås og gir du dem beskjed at dette ikke er lov så blir de rasende. Selvfølgelig skal de få gjøre som de vil, for det er jo kun alle andre som er et problem. Hvorfor skal mennesker som forpester luften rundt oss og som koster helsevesenet enorme summer få bruke sitt rusmiddel nr. 1 som nærmest en menneskerett, mens andre som tar seg et trekk av en joint på nachspell bli fremstilt som en umoralsk lovbryter?

Stopp dubbingen av nordiske barneprogrammer

Kanskje dette høres ut som en fillesak, men det er faktisk ganske alvorlig. Når jeg var barn var det ganske vanlig at man faktisk fikk nordiske barneprogrammer på sitt originale språk. Dette gjorde nødvendigvis ikke at man lærte seg å snakke språkene, men at man forsto dem i møte med andre. Dette gjorde at jeg så flere skandinaviske produksjoner når jeg ble eldre i tillegg til å lytte til musikk på nordiske språk. I både mitt politiske liv og mitt liv som servicearbeider kom denne språkkunnskapen meget godt med. Nå viser undersøkelser at språkforståelesen blant unge når det gjelder nordiske språk er dårligere enn noensinne. Dette er en trist utvikling som vi snarest bør reversere.

Jeg oppfordrer derfor alle uavhengig politiske parti til å skrive under på denne kampanjen for å stoppe dubbingen av nordiske barneprogrammer. Oppfordrer dere også spre den videre på de sosiale medier du måtte befinne deg på.

Full panikk hos klima-alarmistane.

I perioden frå 1978 til 1988 var det samanfallande temperaturutvikling med auken i CO2 i atmosfæren. Dette vart teke som bevis for at vi menneske påverkar klima med våre utslepp av CO2 frå olje kol eller gass. Men i snart 19 år har vi no hatt ein flat temperaturkurve, men framleis med auke i CO2-utslepp. Dette er ei heilt annan utvikling enn det IPCC har spådd med sine klimamodellar. Er det klimamodellane det er feil med eller er det ikkje lenger CO2 som har slik verknad på klima som klima-alarmistane trudde?

Tisa; Fritt tilgjenge for storkapitalen

Når kriser står fram i økonomien, vert det diskusjonar om kvifor. Omkring 1850 hadde den kapitalistiske økonomien vorte så omfattande at den kunne studerast for å finne tak i systemet; kva kjenneteiknar sjølve systemet?

Akkumuler eller døy

Når fylkeskommunen sviktar

Raudt meiner fylkeskommunen sviktar når det gjeld å stå opp mot presset frå oppdrettskapitalistane. Vi ønskjer oss ein fylkeskommune som prioriterer miljø framfor næringsinteresser.

Bedrifta Aller Aqua Norway AS vil etablere anlegg for oppdrett av laksefisk i Vadheimsfjorden. I Høyanger kommunestyre gjekk alle partia (bortsett frå Raudt) inn for å gjere dette mogleg. Fylkesmannen gjekk mot oppdrettsløyve – m.a. med at påverknadane mot villfisk i området var for store allereie. Fylkesmannen nemnde også problema med rømming og lakselus og frårådde fylkeskommunen å gje løyve til oppdrettet.

Krig er helvete på jord

Børge Brende (Høgre) har sagt at regjeringa ikkje vil arbeide for eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Alle partia på Stortinget med unntak av Høgre og Framstegspartiet vil at Noreg skal jobbe for eit slikt forbod. Raudt stør så klart stortingsfleirtalet i at vi må ha eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Det at NATO har atomvåpen som ein del av sin vedtekne militære strategi, er ein av mange grunnar til at Raudt vil melde Noreg ut av NATO.

Raudt har heile tida vore motstandarar av at det er norske soldatar i Afghanistan, og Raudt seier nei til norske soldatar i Irak samt alle andre formar for norsk militær innblanding i borgarkrigen i Irak. Raudt seier òg nei til det vanvittig dyre kjøpet av nye jagarfly. Det var i 2008 at Stortinget vedtok at Noreg skulle kjøpe inntil 52 nye kampfly av typen F-35 (Joint Strike Fighter), produsert av amerikanske Lockheed Martin. Dei fire første flya blei bestilt i 2012, og ein rekna då med ein pris på 67,9 milliardar kronar i 2015-verdi, noko som truleg var for lågt. Onsdag 10. juni 2015 stod det på klassekampen.no at “Den svake norske krona treff Forsvaret med full styrke. Med dagens dollarkurs kan kampflya bli 13,58 milliardar kroner dyrare.” Dette er så klart ein ufatteleg sløsing av pengar som bør nyttast på andre ting. Men det mest alvorlege er at heile poenget med dette kampflykjøpet er at Noreg skal kunne vere med på bombekrigar i andre land, noko som er totalt uakseptabelt og moralsk forkasteleg.

Kampen fortsetter

For noen dager siden kjørte jeg ut et innlegg i flere origo soner og blogger som omhandlet den feilkjørte kampen mot narkotika, da spesielt cannabis. Som ventet ble en rekke personer meget sint og folk var ikke sene om å kalle meg det ene eller andre. Når man utfordrer den gjeldende vedtatte sannhet så er det ofres slik det går. Istedenfor å kjøre på med en mange svar og svare på alle tvilsomme kommentarer av ymse slag så skal jeg i dette innlegget legge ut litt tilleggsinformasjon. Her vil du kunne se et innlegg fra Normal sine sider pluss en noen videoer og en linker til en rekke innlegg fra smarte personer som skriver om Norges feilslåtte narkotikapolitikk.

Firda flyttar debatt-stoffet

Firda flyttar debatt-stoffet frå origo til firda.no

www.firda.no/synspunkt

Legaliser debatten

Mens narkodebatten endrer seg i flere land ser det ut til at i Norge er det fortsatt lang vei å gå. Bare å si at man ønsker en annen politikk enn dagens med høye straffer og null toleranse blir uglesett. Undertegnede mistet selv sitt radioprogram for å forsøke å sette saken på dagsorden. Jeg har lyst at denne debatten skal løftes opp på et høyere nivå enn i dag. Derfor har jeg nå tenkt å lansere en ny video hver eneste dag fra 1. juli til og med valgdagen den 14. september. Disse videoene kommer til å postes i bloggene Tronds orakel og Liberale engler.

Galskapen i Middelhavet

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg.

Det tvetydige AP

Raudt skal arbeide aktivt for at FrP/Høgre skal ut av regjeringskontora – seinast ved valet i 2017. Det skal på ingen som helst måte bety at vi gjev blankofullmakt til AP-regjering eller eit anna regjeringsalternativ der AP dominerer. Raudt seier frå om dette både fordi vi er ueinige med AP på fleire punkt og fordi partiet, i saker der Raudt og AP er einige, ofte talar med to tunger.

AP presterer å stemme ned forslag om at Stortinget skal seie nei til bruk av atomvåpen. Dette partiet trass i at det er for eit internasjonalt atomvåpenforbod. Det er faktisk ikkje meir enn tre månader sidan leiaren i Stortinget sin forsvars- og utanrikskomité, Anniken Huitfeldt frå AP, stod saman med fleire titals organisasjonar mot atomvåpen. No grunngjev ho snuoperasjonen med at AP ikkje vil instruere FrP/H-regjeringa. Raudt meiner at om det er nokon parti som skulle vore instruert, så det FrP/H.

VÅRAVSLUTNING FØRDE SENIORKOR

Førde Seniorkor avslutta haust og vårsesongen med ei tilstelling på Aldersheimen 9.juni. Dette var ikkje ei vanleg våravslutning, det var samstundes ei markering av at Jorunn Bakkeli Nydal sluttar som dirigent for Seniorkoret.

Firda

Følgt av 1450 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse